Danas je dan seoskih žena

SJAJNE VESTI & AGROKLUB Danas je Međunarodni dan seoskih žena. Žene koje žive na selu čine četvrtinu svetske populacije. Opstanak ovih žena, najviše zavisi od prirodnih resursa i poljoprivrede, proizvodima iz agrara. One čine hranu dostupnom i imaju primarnu odgovornost za bezbednost hrane. Uloga žene sa sela je ključna Imajuću u vidu da je čak […]