Prvi pomen Sombora u Evropskoj štampi

SJAJNE VESTI O PRVOM POMENU SOMBORA U EVROPSKOJ ŠTAMPI Evropske zemlje (Nemačka, Holandija, Francuska i Engleska) predstavljale su, početkom XVII veka, kolevku savremene štampe. Pretražujući najstarije brojeve evropskih novina, nailazimo krajem tog veka i na prvi zapis o Somboru. On je objavljen 28. maja 1693. god. (nepunih šest godina nakon turskog povlačenja iz grada), u […]